Mua bau vat cf
0
 SẢN PHẨM
CF VTC Game Tài khoản phuong99996*** Đã mua AWM-ULTIMATE GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2016-09-15 05:29:30

CF VTC Game Tài khoản akacuaem2000*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-15 06:45:45

CF VTC Game Tài khoản ngoctrinh_6789*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-09-15 11:31:23

CF VTC Game Tài khoản tuanshadow469*** Đã mua BARRET ROYAL DRAGON với giá 60 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-15 11:57:12

CF VTC Game Tài khoản fcphono*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-15 14:07:49

CF VTC Game Tài khoản machi246*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-15 15:09:14

CF VTC Game Tài khoản uctai123*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-15 15:59:34

CF VTC Game Tài khoản lamcana900*** Đã mua MISS A.O.I với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-15 18:32:20

CF VTC Game Tài khoản lamcana900*** Đã mua M4A1-S TÔN NGỘ KHÔNG với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-15 18:35:15

CF VTC Game Tài khoản lamcana900*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-15 18:37:31

CF VTC Game Tài khoản anthengo123456*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-15 22:40:32

CF VTC Game Tài khoản vipbyboy2014*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-16 07:53:55

CF VTC Game Tài khoản anhloveanh1023*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN và MAUSER ROYAL với giá 75 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-16 08:34:53

CF VTC Game Tài khoản thanhson2609*** Đã mua LEGEND COMBO 2 với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-16 13:09:29

CF VTC Game Tài khoản thuongpro123a*** Đã mua BARRET RED DRAGON VĨNH VIỄN với giá 100 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2016-09-16 17:22:34

CF VTC Game Tài khoản tungtipvg*** Đã mua NHÂN VẬT A.I.O và DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 90 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-16 18:30:30

CF VTC Game Tài khoản taolathong1993*** Đã mua ANCIENT DRAGON A với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-17 10:20:01

CF VTC Game Tài khoản thieupq000*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-17 10:49:15

CF VTC Game Tài khoản ilikeart*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-17 12:41:20

CF VTC Game Tài khoản khangwapro2222*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-17 17:47:38

CF VTC Game Tài khoản mangho19*** Đã mua RPK RED VĨNH VIỄN với giá 50 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-17 19:05:30

CF VTC Game Tài khoản namphuong141*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-17 23:29:35

CF VTC Game Tài khoản anekikkk*** Đã mua THOMPSON GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-18 07:44:11

CF VTC Game Tài khoản nhat5att*** Đã mua ANCIENT DRAGON A với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-18 09:07:41

CF VTC Game Tài khoản thientan1508*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-18 10:19:56

CF VTC Game Tài khoản ga_rung5555*** Đã mua BC AXE GOLD VĨNH VIỄN với giá 30 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-19 10:53:56

CF VTC Game Tài khoản pkucbuabgls01*** Đã mua BARRET ROYAL DRAGON với giá 60 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-19 11:35:34

CF VTC Game Tài khoản vanvinh82*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-09-19 12:43:00

CF VTC Game Tài khoản huigohaha123*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-20 11:12:49

CF VTC Game Tài khoản chonglananh2k3*** Đã mua BARRETT M82A1 PENONY với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-20 11:56:29

CF VTC Game Tài khoản kinhkong000*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-20 15:23:57

CF VTC Game Tài khoản qqq000111*** Đã mua DESERT EAGLE-BORN BEST với giá 280 Vcoin giảm (-83%)

lúc 2016-09-21 15:56:30

CF VTC Game Tài khoản long123hn*** Đã mua AWM-ULTIMATE GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2016-09-22 11:10:17

CF VTC Game Tài khoản bomdo_2000*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-22 12:55:07

CF VTC Game Tài khoản dungcflaocai1*** Đã mua BARRET LEGEND DRAGON với giá 70 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-22 13:15:46

CF VTC Game Tài khoản gingz1*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-22 16:43:36

CF VTC Game Tài khoản khutaosong18*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-22 17:57:25

CF VTC Game Tài khoản luckynet01*** Đã mua SPAS-12 ARES VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-23 08:25:13

CF VTC Game Tài khoản chienvipno6000*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-23 10:43:43

CF VTC Game Tài khoản vudinhvinh992*** Đã mua MAUSER ROYAL với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-23 13:33:00

CF VTC Game Tài khoản shidu4444*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-23 15:20:53

CF VTC Game Tài khoản votudi_1996*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-23 21:35:31

CF VTC Game Tài khoản nanana1123*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN và BARRETT ULTIMATE GOLD và DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 170 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-23 22:19:52

CF VTC Game Tài khoản danarg*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-23 23:40:35

CF VTC Game Tài khoản bjnthojs*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-24 08:17:37

CF VTC Game Tài khoản thaoxynh1995tb*** Đã mua NHÂN VẬT VICTORIA VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2016-09-24 08:36:25

CF VTC Game Tài khoản mailinh432*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-24 13:44:11

CF VTC Game Tài khoản 0915180077*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-24 18:44:00

CF VTC Game Tài khoản toanken13*** Đã mua ANCIENT DRAGON A với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-25 08:33:11

CF VTC Game Tài khoản dmquoc123*** Đã mua LIGHT DAGGER VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-25 11:59:49

CF VTC Game Tài khoản kangteesan06*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-25 13:38:09

CF VTC Game Tài khoản hoangninhcf*** Đã mua KRISS SUPPER VĨNH VIỄN với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-25 17:56:03

CF VTC Game Tài khoản trungbui3321*** Đã mua BRICK - ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-25 18:40:29

CF VTC Game Tài khoản levantuan19877*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-26 07:11:06

CF VTC Game Tài khoản ankhung2kute*** Đã mua SCARLIGHT SILVE VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-26 12:23:22

CF VTC Game Tài khoản huypro68*** Đã mua ANCIENT DRAGON A với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-09-26 21:19:23

CF VTC Game Tài khoản duongbang1993*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN và BARRETT M99 VĨNH VIỄN với giá 95 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-27 10:27:46

CF VTC Game Tài khoản duonghuanbk15*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-27 16:21:27

CF VTC Game Tài khoản son585344*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-28 12:30:25

CF VTC Game Tài khoản 0908919817*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-28 21:46:43

CF VTC Game Tài khoản thuruoi90*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-28 22:19:19

CF VTC Game Tài khoản phuongbadu*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-09-29 16:08:28

CF VTC Game Tài khoản dismevinagam3*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-29 18:42:24

CF VTC Game Tài khoản hoasoaica99*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-09-29 19:49:52

CF VTC Game Tài khoản hoangtu1993xd*** Đã mua M4A1-S TRANSFORMMER với giá 350 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2016-09-30 12:27:31

CF VTC Game Tài khoản chichxagiao044*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-09-30 16:35:07

CF VTC Game Tài khoản vuasan1co*** Đã mua LEGEND COMBO 2 với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-10-01 09:36:36

CF VTC Game Tài khoản ngoc_chau*** Đã mua NHÂN VẬT A.I.O với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-01 11:52:12

CF VTC Game Tài khoản tui1888*** Đã mua AN 94 SCPOE VĨNH VIỄN và M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 70 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-01 15:15:54

CF VTC Game Tài khoản nam2002bao*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-01 15:49:45

CF VTC Game Tài khoản tinatina1*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-01 19:33:31

CF VTC Game Tài khoản daukhovj3m4*** Đã mua AWM-ULTIMATE GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2016-10-01 20:50:47

CF VTC Game Tài khoản nhok00105*** Đã mua BARRETT CHAOS DRAGON với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-01 21:33:56

CF VTC Game Tài khoản tamvipcute*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-02 01:13:03

CF VTC Game Tài khoản dangkgkg135*** Đã mua BARRETT ANCIENT DRAGON với giá 70 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-02 11:31:12

CF VTC Game Tài khoản proproduoc1999*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-02 12:27:59

CF VTC Game Tài khoản vanthien98td*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-03 13:48:26

CF VTC Game Tài khoản phiasautailay1*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-05 10:58:54

CF VTC Game Tài khoản catrepro*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN và BARRET ROYAL DRAGON với giá 95 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-05 11:58:55

CF VTC Game Tài khoản khoa_nd1997*** Đã mua AWM GOLD VĨNH VIỄN với giá 30 Vcoin giảm (-83%)

lúc 2016-10-05 14:00:01

CF VTC Game Tài khoản shmissu5s*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-05 14:29:51

CF VTC Game Tài khoản tyli954621*** Đã mua MAUSER ROYAL với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-05 18:19:29

CF VTC Game Tài khoản ngoc_lan19*** Đã mua M4A1-S TÔN NGỘ KHÔNG với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-05 20:18:29

CF VTC Game Tài khoản hogiahuy123vbn*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-07 06:59:34

CF VTC Game Tài khoản mavuong9xpro1*** Đã mua BARRET RED DRAGON VĨNH VIỄN với giá 100 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2016-10-07 11:16:28

CF VTC Game Tài khoản oggy_naruto*** Đã mua BARRETT M82A1 PENONY với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-07 14:35:33

CF VTC Game Tài khoản hubabibi113*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-07 18:22:07

CF VTC Game Tài khoản ajvip1551*** Đã mua AWM-ULTIMATE GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2016-10-07 21:58:41

CF VTC Game Tài khoản hungvaplbt*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-08 09:03:31

CF VTC Game Tài khoản capmemua*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-10-08 12:07:21

CF VTC Game Tài khoản chichxagiao_11*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-08 18:47:23

CF VTC Game Tài khoản gamevietst456*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-08 18:50:00

CF VTC Game Tài khoản quymazayza021*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-08 20:57:42

CF VTC Game Tài khoản meni_113*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-09 10:37:04

CF VTC Game Tài khoản taiqeo12345678*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-09 14:34:18

CF VTC Game Tài khoản lun_vip_luan1*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-09 16:41:33

CF VTC Game Tài khoản kensun456*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-09 17:30:44

CF VTC Game Tài khoản duy0916397713*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-09 18:26:35

CF VTC Game Tài khoản zuhieptruyen*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-10 08:31:04

CF VTC Game Tài khoản minhphu4567*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-10 11:08:24

CF VTC Game Tài khoản dongbg995*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD và BRICK - ULTIMATE GOLD và DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD và MISS A.O.I với giá 200 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-10 12:24:52

CF VTC Game Tài khoản hoangmowap*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-10 13:32:00

CF VTC Game Tài khoản vietquang031*** Đã mua SPAS-12 ARES VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-10 17:58:37

CF VTC Game Tài khoản huy1euro*** Đã mua M4A1 RED DRAGON VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-10 18:32:39

CF VTC Game Tài khoản thevinhythb*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-10 20:11:02

CF VTC Game Tài khoản chuotchui0123*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-11 09:26:44

CF VTC Game Tài khoản thaituan_1997*** Đã mua BC AXE GOLD VĨNH VIỄN và KAC CHAINSAW ANCIENT với giá 90 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-11 10:27:06

CF VTC Game Tài khoản daobinhgiang05*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-11 11:12:38

CF VTC Game Tài khoản tony639*** Đã mua SPAS-12 ARES VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-11 12:48:37

CF VTC Game Tài khoản phuongthu222*** Đã mua M4A1 CUSTOM CRYSTAL với giá 35 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-12 19:37:59

CF VTC Game Tài khoản thuanmanhdung*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-15 06:11:57

CF VTC Game Tài khoản crazy009*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-15 10:45:54

CF VTC Game Tài khoản phuong1995zin*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-15 17:48:48

CF VTC Game Tài khoản traixomtu1*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-15 20:47:13

CF VTC Game Tài khoản taolasomot456*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-10-16 08:24:16

CF VTC Game Tài khoản minhphu4567*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-16 08:53:24

CF VTC Game Tài khoản minhphu4567*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-16 09:23:40

CF VTC Game Tài khoản natsu_lucy*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-16 11:32:14

CF VTC Game Tài khoản boii99k*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-16 12:03:16

CF VTC Game Tài khoản trollzomntn*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-16 13:38:27

CF VTC Game Tài khoản trollzomntn*** Đã mua KRISS SUPPER VĨNH VIỄN với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-16 13:44:21

CF VTC Game Tài khoản cuongcpvn44*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-17 20:09:26

CF VTC Game Tài khoản anhbaoproxc*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-19 18:26:18

CF VTC Game Tài khoản han3012*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-19 19:12:05

CF VTC Game Tài khoản xucuti*** Đã mua NHÂN VẬT FOX VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-19 20:25:23

CF VTC Game Tài khoản chucthanh101*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-19 22:26:31

CF VTC Game Tài khoản mailinh432*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-10-20 13:28:39

CF VTC Game Tài khoản soccachep1*** Đã mua BARRETT M99 VĨNH VIỄN với giá 60 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-20 17:33:53

CF VTC Game Tài khoản quan016666*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-20 19:49:59

CF VTC Game Tài khoản jetliar691992*** Đã mua SPAS-12 ARES VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-21 12:15:54

CF VTC Game Tài khoản jazz552*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-21 15:43:25

CF VTC Game Tài khoản nguyenphuc3.12*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-22 10:14:55

CF VTC Game Tài khoản tinhkuppi23*** Đã mua NHÂN VẬT MISS A VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-22 10:19:40

CF VTC Game Tài khoản roiseden012*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-10-22 12:31:29

CF VTC Game Tài khoản mongtamquoc4q*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-22 18:20:42

CF VTC Game Tài khoản anhluat42268*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-23 07:43:57

CF VTC Game Tài khoản handsome1*** Đã mua BARRET ROYAL DRAGON và M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 100 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-23 15:02:06

CF VTC Game Tài khoản akia123*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-23 15:48:19

CF VTC Game Tài khoản ngienhu1*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-10-23 18:36:05

CF VTC Game Tài khoản mega_cyber007*** Đã mua ANACONDA GOLD VĨNH VIỄN với giá 30 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-23 21:05:30

CF VTC Game Tài khoản di__ia*** Đã mua KAC CHAINSAW ANCIENT với giá 60 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-24 06:00:17

CF VTC Game Tài khoản taocaomamay111*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-24 11:57:34

CF VTC Game Tài khoản nampungla*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-24 15:14:17

CF VTC Game Tài khoản thanh_t9*** Đã mua BARRETT ANCIENT DRAGON với giá 70 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-24 19:21:35

CF VTC Game Tài khoản vltn676*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN với giá 35 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-25 02:16:15

CF VTC Game Tài khoản tuanhuy257*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-25 08:42:33

CF VTC Game Tài khoản cuong8x113*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-25 11:11:52

CF VTC Game Tài khoản vuongsam888*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD và M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 90 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-25 14:28:15

CF VTC Game Tài khoản saskurachiena*** Đã mua SPAS-12 ARES VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-26 08:52:07

CF VTC Game Tài khoản satthuvjp_123*** Đã mua ANCIENT DRAGON A với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-10-26 09:40:42

CF VTC Game Tài khoản nhok_ok2001*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-10-26 17:43:14

CF VTC Game Tài khoản bogame.com*** Đã mua NHÂN VẬT MISS A VĨNH VIỄN và M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 80 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-26 20:08:06

CF VTC Game Tài khoản anxinxindui123*** Đã mua MẬT VỤ FOX với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-26 21:11:51

CF VTC Game Tài khoản ctn08112015hct*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN và BARRETT ULTIMATE GOLD và DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 170 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-27 14:09:48

CF VTC Game Tài khoản tz_me_may*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-28 11:27:13

CF VTC Game Tài khoản quang9xvip*** Đã mua KRISS SUPPER VĨNH VIỄN với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-28 13:56:13

CF VTC Game Tài khoản toilai123a*** Đã mua NHÂN VẬT MISS A VĨNH VIỄN và LEGEND COMBO 3 và BARRETT ULTIMATE GOLD và M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 240 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-29 10:17:59

CF VTC Game Tài khoản dinhthehp*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN và DUAL ZUI GOLD VĨNH VIỄN và ANCIENT DRAGON B và BARRETT CHAOS DRAGON với giá 270 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-10-29 12:39:35

CF VTC Game Tài khoản nam016*** Đã mua BC AXE GOLD VĨNH VIỄN và BARRETT ANCIENT DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-29 20:10:34

CF VTC Game Tài khoản cuuvi_1234*** Đã mua DUAL KARAMBIT với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-30 10:35:20

CF VTC Game Tài khoản quocvu196*** Đã mua AK 47 SCOPE VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-30 11:33:37

CF VTC Game Tài khoản 01682545209*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-10-30 13:35:36

CF VTC Game Tài khoản khoi_quoc_123*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-30 16:31:01

CF VTC Game Tài khoản cotk7*** Đã mua M4A1 RED DRAGON VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-30 18:58:11

CF VTC Game Tài khoản thuan415*** Đã mua SPAS-12 ARES VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-10-31 13:42:33

CF VTC Game Tài khoản newhune1ooooo*** Đã mua NHÂN VẬT MARIA VĨNH VIỄN với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2016-10-31 14:55:07

CF VTC Game Tài khoản datbeotuan*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN và D.E. ROYAL DRAGON VĨNH VIỄN với giá 75 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-10-31 18:52:06

CF VTC Game Tài khoản kaneki_tohka*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-11-01 12:29:45

CF VTC Game Tài khoản omgcf12307*** Đã mua BC AXE GOLD VĨNH VIỄN với giá 30 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-11-01 16:06:46

CF VTC Game Tài khoản khanhlong987*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN và KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 80 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-11-01 17:35:55

CF VTC Game Tài khoản taoneemoi2015*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-11-01 17:58:06

CF VTC Game Tài khoản quangho1206*** Đã mua RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-01 18:13:07

CF VTC Game Tài khoản akikigiabao*** Đã mua BARRETT ULTIMATE GOLD với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-11-01 21:16:28

CF VTC Game Tài khoản phongsmpk127*** Đã mua BARRETT M99 VĨNH VIỄN với giá 60 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-11-02 08:31:49

CF VTC Game Tài khoản toanlaanh2018*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-02 12:17:23

CF VTC Game Tài khoản cacweo117*** Đã mua KNUCKLE 2 VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-11-02 17:21:42

CF VTC Game Tài khoản nhocgo_727*** Đã mua THOMPSON GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-03 18:20:40

CF VTC Game Tài khoản emyeucolo*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-04 09:27:22

CF VTC Game Tài khoản pytocdo6*** Đã mua DUAL ZUI GOLD VĨNH VIỄN và MẬT VỤ FOX với giá 90 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-11-04 13:16:02

CF VTC Game Tài khoản taocovipcf*** Đã mua M4A1 GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-11-04 15:54:04

CF VTC Game Tài khoản longgula9999*** Đã mua KUKRI GOLD VĨNH VIỄN và AWM GOLD VĨNH VIỄN và DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 115 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-04 16:58:50

CF VTC Game Tài khoản afcvodanh1412*** Đã mua DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD và MẬT VỤ FOX với giá 100 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-11-04 18:22:44

CF VTC Game Tài khoản chienvipbrt456*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-05 06:11:31

CF VTC Game Tài khoản camnangtro01*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-11-05 11:17:36

CF VTC Game Tài khoản phidan98*** Đã mua MAUSER GOLD VĨNH VIỄN với giá 40 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-11-05 13:33:50

CF VTC Game Tài khoản phidan98*** Đã mua ANACONDA GOLD VĨNH VIỄN và MAUSER ROYAL và BARRETT ANCIENT DRAGON và DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD với giá 190 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-11-05 13:47:06

CF VTC Game Tài khoản binhminh9001*** Đã mua ANCIENT DRAGON A với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-11-05 14:17:08

CF VTC Game Tài khoản f.lamfard113*** Đã mua MISS A.O.I với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2016-11-05 17:56:01

CF VTC Game Tài khoản thuat21081997*** Đã mua LEGEND COMBO 2 với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2016-11-07 10:52:15

CF VTC Game Tài khoản vuachoibai1v1*** Đã mua BARRETT CHAOS DRAGON với giá 80 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2016-11-07 19:25:35

CF VTC Game Tài khoản banvip_147*** Đã mua M200 CHEYTAC - GRAFFITI với giá 40 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2016-11-09 13:43:13

Chưa có dữ liệu
BÁU VẬT CF MUA NHIỀU NHẤT
Bau vat cf mua nhieu nhat

DUAL KARAMBIT-ULTIMATE GOLD

Giảm giá: -80%

175 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

MAUSER GOLD VĨNH VIỄN

Giảm giá: -79%

128 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

BARRETT ULTIMATE GOLD

Giảm giá: -79%

127 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

BARRET RED DRAGON VĨNH VIỄN

Giảm giá: -75%

118 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

KUKRI GOLD VĨNH VIỄN

Giảm giá: -81%

110 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

M200 CHEYTAC - GRAFFITI

Giảm giá: -81%

110 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

XẺNG RỒNG LỬA VĨNH VIỄN

Giảm giá: -76%

105 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

M200 CHEYTAC GOLD

Giảm giá: -80%

101 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

RÌU TRỐNG ĐỒNG VĨNH VIỄN

Giảm giá: -81%

99 Lượt mua
Bau vat cf mua nhieu nhat

M4A1 RED DRAGON VĨNH VIỄN

Giảm giá: -80%

90 Lượt mua

BÁU VẬT CF | CF VTC GAME THÀNH LẬP SHOP BÁU VẬT CF VĨNH VIỄN


Thân chào các xạ thủ!:
  • Sở hữu báu vật cf Vcoin luôn là niềm ao ước của mọi Game thủ. Được trang trí họa tiết cực kì tinh xảo đẹp mắt, kèm với đó là một sức mạnh khủng khiếp mà người chơi tựa Game Đột kích nào cũng muốn có. Nhưng để sở hữu được một vũ khí Vcoin cũng không phải là chuyện dễ, người chơi phải mua quả cầu quay để trúng báu vật. Tỷ lệ trúng rất thấp chỉ 1/100, như vậy trung bình bạn phải tiêu tốn khoảng 1.000 Vcoin cho một báu vật, một con số quá lớn cho những người chơi có điều kiện kinh tế thấp. Bất chấp để có thể sở hữu cho mình được một báu vật, họ thử vận may hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy báu vật đâu. Đó là lý do quay báu vật cf luôn là chủ đề Hot của Đột kích!
  • Để giúp cho mọi Game thủ đều có thể sở hữu báu vật cf Vcoin, chúng tôi BQT CFVTCGame quyết định thành lập Shop bán báu vật cf vĩnh viễn. Chỉ cần khoảng 40 Vcoin là Game thủ đã trang bị cho mình được một vũ khí cực chất, đang làm mưa làm gió trên chiến trường cf. Giờ đây, việc sở hữu báu vật cf không còn là chuyện trong mơ, mọi người đều có thể mua báu vật cf mà số tiền bỏ ra thì rất thấp. Mặc dù Shop mở không lâu nhưng đã có một chỗ đứng cho riêng mình trên cộng đồng Đột Kích Việt Nam. Được thành lập vào năm 03/01/2016 đến nay đã có hơn 10 nghìn lượt mua Báu vật cf thành công. Shop được quản lý bởi admin Nguyễn Quốc Bình sinh năm 1988 hiện tại đang sống tại Hà Nội.
  • Giảm giá từ 70% đến 80%, áp dụng cho báu vật có trên Shop. Mọi Game thủ đều có thể mua báu vật cf, tất cả báu vật mua tại Shop đều là vĩnh viễn. Hệ thống sẽ tự động chuyển vật phẩm vào kho đồ CF của bạn ngay sau khi thực hiện xong giao dịch.
  • BQT CF VTC Game chỉ bán Báu vật ở 1 Shop duy nhất tại http://shopsungcf.com/. Các bạn vui lòng kiểm tra trước khi mua báu vật cf, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chúc Game thủ có những phút giây chơi Game vui vẻ!

Xin chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm mua sắm tại SHOPSUNGCF.COM
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap